Informace pro Vás

Co všechno vám můžeme nabídnout?

 Základní poradenství (základní sociální poradenství, výběr vhodné školy, pomoc při vyřizování a vyplňování formulářů či žádostí, poskytování základních informací v oblasti výchovy a vzdělávání osob se zdravotním postižením i v oblasti sociálních dávek, pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek,...).

☻ Pravidelné volnočasové aktivity odpovídající schopnostem a možnostem klientů.

☻ Začlenění dětí a dospěláků s handicapem do komunity a do činností, které budou odpovídat jejich potřebám, budou rozvíjet jejich dovednosti a zkušenosti a povedou je k větší samostatnosti.

☻ Zapojení rodičů do volnočasových aktivit společně se svými svěřenci a jejich aktivní podíl na činnosti sdružení.

☻ Individuální poradenství po předchozí domluvě.

☻ Individuální vzdělávací programy 

☻ Zapůjčení odborné literatury a didaktických hraček

☻ Rodinám, do kterých přibylo děťátko s handicapem, nabízíme první pomoc, přátelství a podporu v prvních těžkých týdnech. Sami jsme si touto etapou prošli a víme, jak důležité je mít při sobě někoho, kdo nás vyslechne, podpoří, porozumí nám a pomůže. Rádi Vás navštívíme doma nebo i v porodnici, vyslechneme Vás a pomůžeme Vám překonat počáteční beznaděj. Ukážeme Vám, že i tato životní cesta Vám přinese mnoho krásných chvilek a nová přátelství. Pokud máte zájem využijte naše kontakty a domluvte si s námi schůzku nebo jenom pošleta mail. Společně jistě najdeme cestu, jak Vašemu děťátku nejlépe pomoci.

☻ Přátelství, pomoc a oporu.

 

Rozsah a forma pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů služby a dodržování základních lidských práv a svobod uživatelů.


Webové stránky zdarma