SVĚT NADĚJE

SVĚT NADĚJE vznikl z iniciativy rodičů dětí a dospěláků s mentálním a kombinovaným postižením, kteří by rádi nejen vlastním dětem umožnili aktivně trávit volný čas, najít si nové kamarády a začlenit se do komunity. Sdružení nabízí rodinám základní poradenství, první pomoc v nové životní situaci, volnočasové aktivity, přátelství a mnoho zkušeností. Dětem a dospělákům s handicapem nabízíme volnočasové aktivity zaměřené na udržení a rozvoj nabytých dovedností a zkušeností, nabízíme dále prostor pro nová přátelství a seberealizaci a aktivní trávení volného času.

_________________________________________________________

CO NABÍZÍME ?

 Základní poradenství (základní sociální poradenství, výběr vhodné školy, pomoc při vyřizování a vyplňování formulářů či žádostí, poskytování základních informací v oblasti výchovy a vzdělávání osob se zdravotním postižením              i v oblasti sociálních dávek, pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek,...).

☻ Pravidelné volnočasové aktivity, které plně odpovídají schopnostem                 a možnostem klientů.

☻  Individuální vzdělávací programy

☻ Začlenění dětí a dospěláků s handicapem do komunity a do činností, které budou odpovídat jejich potřebám, budou rozvíjet jejich dovednosti i zkušenosti     a povedou je k větší samostatnosti.

☻ Zapojování rodičů do volnočasových aktivit společně se svými svěřenci          a jejich aktivní podíl na činnosti sdružení.

☻ Individuální poradenství po předchozí domluvě.

Rodinám, do kterých přibylo děťátko s handicapem, nabízíme první pomoc, přátelství a podporu v prvních těžkých týdnech. Sami jsme si touto etapou prošli a víme, jak důležité je mít při sobě někoho, kdo nás vyslechne, podpoří, porozumí nám a pomůže. Rádi Vás navštívíme doma nebo                    v porodnici, vyslechneme Vás a pomůžeme Vám překonat počáteční beznaděj. Ukážeme Vám, že i tato životní cesta Vám přinese mnoho krásných chvilek        a nová přátelství. Pokud máte zájem využijte naše kontakty a domluvte si            s námi schůzku nebo jenom pošleta mail. Společně jistě najdeme cestu, jak Vašemu děťátku nejlépe pomoci.

☻ Zapůjčení odborné literatury a didaktických hraček a pomůcek

Rozsah a forma pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů služby       a dodržování základních lidských práv a svobod uživatelů.

____________________________________________________________

Naše cílová skupina

 • Rodiny pečující o handicapovaného člena (0- 59 let)
 • Dospělé osoby se zdravotním postižením či omezením
 • Osoby žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením či omezením
 • Děti a mládež se zdravotním postižením či omezením

________________________________________________________________________________________________________________

Služba není určena

 • Osobám s akutním infekčním onemocněním
 • Osobám s těžkými psychickými poruchami
 • Osobám závislým na návykových látkách 


 

Náš týmBc. Šárka Hagarová

Předsedkyně spolku

Vzdělání: pedagog volného času, řadu let spolupracuje s DOZP Kadaň, 3 roky praxe jako asistentka pedagoga u dívenky s autismem a chlapce s DS, 2 roky vedoucí pracovní skupiny Inkluze při o.s. RADKA, 21 let maminka chlapce s DS, rok předsedkyně občanského sdružení Limity Kadaň, lektorka "Feuersteinovi metody", lektorka metody "YES WE CAN !", absolventka kurzu VOKS, absolventka certifikovaného programu "Výtvarná výchova", absolventka mnoha dalších kurzů s problematikou výchovy a vzdělávání dětí nejenom s mentálním handicapem. Dětem a dospělákům s handicapem se aktivně věnuje od roku 2010.

 • Problematika osobní a pedagogické asistence
 • Kurz-Asistent pedagoga
 • Praktické zkušenosti z práce asistenta
 • Jak pomoci autistickým dětem
 • Matematika – krok za krokem
 • Jak na vzrůstající agresivitu – hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • O integraci dětí s DS a spolupráci učitele a asistenta ve třídě
 • Výuka splývavého čtení s důrazem na správnou výslovnost metodou Mgr. L. Pacltové
 • Podpora rozvoje matematických schopností u dětí s Downovým syndromem
 • Alternativní formy komunikace
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)


Jaroslava Nováková
Místopředsedkyně spolku

25 let maminka slečny s DMO, šikovná maminka a pravá ruka naší předsedkyně. Dětem a dospělákům s handicapem se aktivně věnuje od roku 2010.


Michaela Bandasová
Korektorka www. stránek, asistentka při aktivitách. Dětem a dospělákům s handicapem se aktivně věnuje od roku 2012.


Denisa Dymičová
Studentka, dobrovolnice a naše velká pomocnice a asistentka při aktivitách. Dětem a dospělákům s handicapem se aktivně věnuje od roku 2012.


Markéta Nováková
Poradkyně v oblasti sociálních dávek, dobrovolnice, zaměstnankyně ČSSZ. Se spolkem spolupracuje  od roku 2014.


Jakub Bandas
Náš kamarád a pomocník na různých akcích našeho spolku. Spolku pomáhá od roku 2014.


Kateřina Hagarová
Naše nejmladší pomocnice při akcích všeho druhu. Spolku pomáhá od roku 2014.

Eva Gohlerová
Jiří Hyeke
Markéta Sentenská

Pomocníci při prodejních akcích


Webové stránky zdarma