Literatura

Některé knihy či časopisy si můžete u nás zapůjčit

 • Diagnóza: Downov syndrom:Šustrová, Mária a kolektiv 
 • Downův syndromSelikowitz, Mark
 • Dítě s Downovým syndromem ve škole: Halder Cora
 • Downův syndrom pro lepší budoucnost: Pueschel, Siegfried M
 • Lidský rozměr 21: Jarošová, Jana
 • Matematika - krok za krokem: Engels, Netty
 • Mentální retardace: Švarcová, Iva
 • Milá maminko, milý tatínku: Downův syndrom - jeden chromozom navícJaníková, Monika
 • Orofaciální regulační terapie: R. C. Morales
 • 260 cvičení pro děti raného věku: Walter Strassmeier
 • Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje: Jo Lebeer
 • Osoby s mentálním postižením ve světě současných edukativních trendů: Jarmila Pipeková
 • Jak se žije dětem s postužením: H. Chvátalová
 • Součesné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice: Miroslava Bartoňová
 • Děti z planety DS: Olga Strusková
 • Zprostředkované učeníGabriela Málková
 • Naia se smí narodit: Mitchell Zuckoff
 • Rozvoj hrubé motoriky u dětí s DS: Winders, Patricia C.
 • Máme dítě s handicapem: Fitznerová, Ivana
 • Plus 21: Časopisy Společnosti Rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
 • Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Kaprálek Karej, Bělecký Zdeněk
 • Rozvoj sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra: Nancy J. Patrick
 • Mozek autisty, myšlení napříč spektrem: Temple Grandinová, Richard Panek
 • Cesta k inkluzi, úvahy z opraxw a pro praxi: lore Anderliková
 • Kresba jako nástroj poznání dítěte, dětská kresba z pohledu psychologie: Rosaline Davido


 


 

Většinu této literatury je možné si u nás zapůjčit


Webové stránky zdarma