Literatura

Některé knihy či časopisy si můžete u nás zapůjčit

  • Diagnóza: Downov syndrom:Šustrová, Mária a kolektiv 
  • Downův syndromSelikowitz, Mark
  • Dítě s Downovým syndromem ve škole: Halder Cora
  • Downův syndrom pro lepší budoucnost: Pueschel, Siegfried M
  • Lidský rozměr 21: Jarošová, Jana
  • Matematika - krok za krokem: Engels, Netty
  • Mentální retardace: Švarcová, Iva
  • Milá maminko, milý tatínku: Downův syndrom - jeden chromozom navícJaníková, Monika
  • Orofaciální regulační terapie: R. C. Morales
  • 260 cvičení pro děti raného věku: Walter Strassmeier
  • Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje: Jo Lebeer
  • Osoby s mentálním postižením ve světě současných edukativních trendů: Jarmila Pipeková
  • Jak se žije dětem s postužením: H. Chvátalová
  • Součesné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice: Miroslava Bartoňová
  • Děti z planety DS: Olga Strusková
  • Zprostředkované učeníGabriela Málková
  • Naia se smí narodit: Mitchell Zuckoff
  • Rozvoj hrubé motoriky u dětí s DS: Winders, Patricia C.
  • Máme dítě s handicapem: Fitznerová, Ivana
  • Plus 21: Časopisy Společnosti Rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
  • Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Kaprálek Karej, Bělecký Zdeněk
  • Rozvoj sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra: Nancy J. Patrick
  • Mozek autisty, myšlení napříč spektrem: Temple Grandinová, Richard Panek
  • Cesta k inkluzi, úvahy z opraxw a pro praxi: lore Anderliková
  • Kresba jako nástroj poznání dítěte, dětská kresba z pohledu psychologie: Rosaline Davido


 


 

Většinu této literatury je možné si u nás zapůjčit


Webové stránky zdarma