Legislativa » Legislativa » Pojištění pečujících osob

Osoby pečující o děti představují ve sféře zdravotního pojištění poměrně početnou skupinu pojištěnců. Následující tematické pojednání podává ucelený pohled na tuto problematiku, a to zejména ve vazbě na placení pojistného při výdělečné činnosti a zařazení těchto osob do kategorie, za kterou platí pojistné stát.

Více info: 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma