Legislativa » Legislativa » Slevy mobilních operátorů pro OZP

Telefónica O2 poskytuje příspěvek ve výši 406,80 Kč/měsíc na provoz pevné linky a 287,30 Kč/měsíc na provoz mobilní linky.

Více info:


T-Mobile nabízí zvýhodnění pro zdravotně postižené ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

Více info:


Vodafone poskytuje "Zvláštní tarif", který obsahuje 50 volných minut na měsíc. Měsíční poplatek za tento tarif je 50 Kč,-/měs. včetně DPH.

Nárok na příspěvek mají držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodů úplné nebo praktické hluchoty a zákonní zástupci nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.

Příspěvek je poskytnut na základě žádosti, kterou je třeba  doložit průkazem mimořádných výhod ZTP/P nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči II., III. nebo IV. stupně závislosti. 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma