Legislativa » Legislativa » Souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku

Dne 1. 12. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Nejdůležitější změny obsažené v tomto zákoně se týkají souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od čtyř do sedmi let.

Více info: 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma