Legislativa » Vzdělávání » Školský zákon

Zde naleznete informace o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Více info: 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma